aklogo

 

 

Equmenia informerar med anledning av Coronaviruset

 

Senast uppdaterad: 2020-03-16

Med anledning av rådande situation med Coronaviruset har styrelsen i Equmenia Älvsjö diskuterat hur vi ska göra med vår verksamhet.

Equmenia Älvsjö avser att fortsätta driva barn och ungdoms verksamheterna tillsvidare. Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv och uppdaterar oss ständigt på detta för att kunna vidta eventuella nödvändiga åtgärder. Vi kommer i den mån det är möjligt att anpassa verksamheten för att minska risk för smittspridning.

Det är dock fortsatt viktigt att vi alla tar ansvar och stannar hemma vid minsta tecken av luftvägsinfektion, hosta eller feber. Bra om föräldrar kan hjälpa till och påminna deras barn om god handhygien och användning av handsprit när det finns tillgängligt.

Har ni några frågor är ni välkomna att mejla till Carl som är ordförande för föreningen via carl.oddestad@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Carl - Ordförande Equmenia Älvsjö"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se
Alla rättigheter reserverade. Sidan senast uppdaterad: 31 mar 2020