aklogo

 

 

Älvsjökyrkan informerar med anledning av Coronaviruset

 

Senast uppdaterad: 2020-04-30:

Vi fortsätter att fira gudstjänst tillsammans genom webbsändningar i Älvsjökyrkan. De nås här på hemsidan och sänds via youtube och facebook. Gudstjänsterna spelas in i förväg och läggs ut så att de finns tillgängliga på hemsidan på gudstjänsttid söndagar kl.11. Vi inbjuder er alla att vara med och vi vill på det sättet fortsätta att dela en gudstjänstgemenskap trots att vi inte kan mötas i kyrkorummet.

Vi kommer under maj månad också ha kyrkan öppen vid två tillfällen per vecka: onsdagar kl.13-15 och söndagar kl.18-20. Välkommen in i Älvsjökyrkan för en stilla stund i ro. Tänd ett ljus, be en bön eller bara sitt ner en stund och bli påmind om att även mitt i en kris så finns det hopp, tröst och frid hos Gud.

Equmenia har beslutat att barn- och ungdomsgrupper fortsätter tills vidare men att man kommer tänka till om aktiviteter och vara noga med handhygien mm.

Vi vill påminna varandra om följande allmänna riktlinjer:

  • Vi håller avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Vi stannar hemma vid minsta tecken till luftvägsinfektion, hosta eller feber.
  • Vi är noga med att tvätta händerna noga och att använda handsprit.
  • Vi uppmanar de som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att särskilt iaktta uppmaningen att undvika sociala kontakter.
  • Vi undviker att delta i större sociala sammanhang.

Vill du samtala om frågor som väcks i en sådan här krissituation är du välkommen att ringa till någon av våra pastorer.

Om det är bekräftat, att du eller någon i din nära familj blivit smittad med Corona, här gärna av dig till pastorerna eller till din ledare.

Ulf Bergsviker tel. 072-017 40 52

Maria Rönnedal tel. 070-471 15 35

Aktuell information för våra samlingar uppdateras på vår hemsida www.alvsjokyrkan.se

Låt oss vara rädda om varandra!

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av Corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.

Ulf Bergsviker

församlingsföreståndare

Margareta Smedberg Andersson

ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 30 apr 2020