aklogo

 

 

Älvsjökyrkan informerar med anledning av Coronaviruset

 

Senast uppdaterad: 2020-04-04:

Med anledning av de uppmaningar som nu görs om att vi ska minska de sociala kontakterna och följa riktlinjer och råd från våra myndigheter har vi idag kommit fram till att vi inte längre kommer fira gudstjänst som vi brukar i Älvsjökyrkan.

Vi ställer inte in men vi ställer tills vidare om till att istället fira gudstjänst tillsammans via webbsändning. Sändningen sker via Facebook och man kan hitta den genom Älvsjökyrkans hemsida www.alvsjokyrkan.se Vi inbjuder er alla att vara med och vi vill på det sättet fortsätta att dela en gudstjänstgemenskap.

Under påskhelgen betyder detta att på Palmsöndagen 5 april kommer gudstjänsten i form av ett Påskdrama läggas ut för sändning under eftermiddagen. På Skärtorsdagen 9 april, Långfredagen 10 april, och Påskdagen 12 april kommer andakterna/gudstjänsterna läggas ut vid ordinarie gudstjänsttid dvs kl.19 på Skärtorsdagen och kl.11 på Långfredagen och Påskdagen.

Under påskhelgen kommer också ha kyrkan öppen för ljuständning, bön och andakt följande tider; Skärtorsdagen och Långfredagen kl.15-17. Våra pastorer kommer också finnas på plats för den som önskar en kontakt.

Equmenia har beslutat att barn- och ungdomsgrupper fortsätter tills vidare men att man kommer tänka till om aktiviteter och vara noga med handhygien mm.

Vi vill påminna varandra om följande allmänna riktlinjer:

  • När vi träffas avstår vi från kramar och handhälsningar.
  • Vi uppmanar oss alla att fortsätta vara noga med att inte utsätta riskgrupper för smitta.
  • Vi ska stanna hemma vid minsta tecken till luftvägsinfektion, hosta eller feber.
  • Vi är noga med att tvätta händerna och att använda handsprit.
  • Vi uppmanar de som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att särskilt iaktta uppmaningen att undvika sociala kontakter.

Vill du samtala om frågor som väcks i en sådan här krissituation är du välkommen att ringa till någon av våra pastorer.

Om det är bekräftat, att du eller någon i din nära familj blivit smittad med Corona, här gärna av dig till pastorerna eller till din ledare.

Ulf Bergsviker tel. 072-017 40 52

Maria Rönnedal tel. 070-471 15 35

Aktuell information för våra samlingar uppdateras på vår hemsida www.alvsjokyrkan.se

Låt oss vara rädda om varandra!

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av Corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.

Ulf Bergsviker

församlingsföreståndare

Margareta Smedberg Andersson

ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 31 mar 2020