aklogo

 

 

Älvsjökyrkan informerar med anledning av Coronaviruset

 

Uppdatering den 26 juni

Under sommaren fram till 23 augusti har vi liksom tidigare år uppehåll med våra gudstjänster. I år finns det många websända gudstjänster som man kan följa från olika kyrkor. Här kommer en länk till Equmeniakyrkan där man kan hitta många alternativ. https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

Söndagens texter med reflektion

Du kan också själv läsa söndagens bibeltexter och en kort reflektion runt dessa. Se http://www.alvsjokyrkan.se//PDF/infoblad/Infobladet_n3_2020.pdf

Klubbensborg

Varje söndag kan man åka till Klubbensborg och lyssna på ett musikprogram utomhus kl 15 med efterföljande andakt Angeläget ca kl 16. http://www.klubbensborg.se/aktiviteter/sommarprogram/

De två sista söndagarna i augusti firar vi gudstjänst tillsammans genom webbsändningar i Älvsjökyrkan. De nås här på hemsidan och sänds via youtube och facebook på gudstjänsttid söndagar kl.11. Vi inbjuder er alla att vara med och vi vill på det sättet fortsätta att dela en gudstjänstgemenskap trots att vi inte kan mötas i kyrkorummet.

Vi hoppas att sedan kunna fira gudstjänst gemensamt i vår kyrka för dem som vill och kan från och med vår samlingssöndag den 6 september. Vi räknar då också med att kunna sända gudstjänst på webben för de som tillhör riskgrupper och inte bör komma till kyrkan.

Vi önskar alla en god sommar men påminner om att vi fortsätter att följa de allmänna riktlinjerna:

  • Vi håller avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Vi stannar hemma vid minsta tecken till luftvägsinfektion, hosta eller feber.
  • Vi är noga med att tvätta händerna och att använda handsprit.
  • Vi uppmanar de som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att särskilt iaktta uppmaningen att undvika sociala kontakter.
  • Vi undviker att delta i större sociala sammanhang.

Vill du samtala om frågor som väcks i en sådan här krissituation är du välkommen att ringa till någon av våra pastorer.

Om det är bekräftat, att du eller någon i din nära familj blivit smittad med Corona, här gärna av dig till pastorerna eller till din ledare. Ulf Bergsviker tel. 072-017 40 52, Maria Rönnedal tel. 070-471 15 35

Låt oss vara rädda om varandra!

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av Corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.

Ulf Bergsviker - Församlingsföreståndare

Margareta Smedberg Andersson- Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 29 jun 2020