aklogo

 

 

Älvsjökyrkan informerar med anledning av Coronaviruset

 

Uppdatering den 28 augusti 2020

Från och med september månad möts vi igen för att fira gudstjänst på plats i Älvsjökyrkan. Det är en stor glädje att åter få mötas tillsammans i kyrkan och vi vet att många ser fram emot detta.

Första tillfället blir på samlingssöndagen den 6 september kl.11 då vi får lyssna till Ulf Bergsviker som predikar och Älvsjökyrkans kör som sjunger. Vi kommer också fira nattvard tillsammans på ett Coronasäkert sätt.

Vi iakttar de regler som gäller för samlingar – att hålla avstånd och att vi är max 50 personer på plats i kyrkan. För den som tillhör riskgrupp eller av annat skäl inte kan komma till kyrkan så kommer gudstjänsterna också livesändas direkt på webben via Älvsjökyrkans youtubekanal.

Vi kommer däremot till att börja med inte ha något gemensamt kyrkkaffe. Vi får följa utvecklingen och se om vi senare kan ompröva detta.

Vi påminner om att det är angeläget att vi alla fortsätter att följa de allmänna riktlinjerna

  • Vi håller avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Vi stannar hemma vid minsta tecken till luftvägsinfektion, hosta eller feber.
  • Vi är noga med att tvätta händerna och att använda handsprit.
  • Vi uppmanar de som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att särskilt iaktta uppmaningen att begränsa fysiska kontakter.
  • Vi undviker att delta i större sociala sammanhang.

Vill du samtala om frågor som väcks i en sådan här krissituation är du välkommen att ringa till någon av våra pastorer.

Om det är bekräftat, att du eller någon i din nära familj blivit smittad med Corona, här gärna av dig till pastorerna eller till din ledare.

Ulf Bergsviker tel. 072-017 40 52

Maria Rönnedal tel. 070-471 15 35

Låt oss vara rädda om varandra!

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av Corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.

Ulf Bergsviker - Församlingsföreståndare

Margareta Smedberg Andersson- Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 28 aug 2020