aklogo

 

 

Repet - Registerprogram PUL

 

Information om Repet – ett elektroniskt registerprogram

Älvsjö missionsförsamling och Equmenia Älvsjö är anslutna till Equmeniakyrkans registerprogram Repet.

Där registreras alla medlemmar och deltagare som deltar i kyrkans aktiviteter. Registreringen sker för att få korrekt redovisning till stat, kommun, landsting, Bilda och liknande organisationer, samfund, ungdomsförbund med flera som har intresse av deltagarstatistik eller medlemsstatistik.

Informationen används vidare för att söka bidrag, hålla kontakt med medlemmar och deltagare, upprätthålla korrekta adresser osv. Alla adresser uppdateras månatligen mot SPAR – Statens Person- och Adress Register.

Begäran om registerutdrag

Om du vill veta vilken information som finns om dig finns det möjlighet till det.

Enligt PUL - Personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få ett skriftligt utdrag ur registret hemskickat till sin folkbokföringsadress. Utdraget är gratis en gång per år men måste skriftligen begäras.

En sådan skriftligt undertecknad begäran ska sändas till:

Equmeniakyrkan

Repet

Box 14038

167 14 Bromma.

Inom en månad från att vi har din begäran ska du, enligt lag, ha fått utdraget till din folkbokföringsadress.

Mer information

Mer information och fullständig ändamålsbeskrivning finns på www.repet.eu. E-post info@repet.eu


Equmeniakyrkan

Box 14038

167 14 Bromma

Telefon 08-580 031 00

Organisationsnummer 252004-7131

Älvsjö missionsförsamling
Långbrodalsvägen 46

125 32 Älvsjö

Telefon 08-647 12 60

Organisationsnummer 802003-9205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2017 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 6 feb 2016