aklogo

 

Älvsjökyrkan Studier & kultur Sång & musikgrupper RPG Hemgrupp Språkcafé på svenska Equmenia Körsång Scout FREDA 12+ Rollspel
 

Sång & musikgrupper

 

bm

 

BARNKÖR och Ungdomskör

se under Körsång

 

Älvsjökyrkan brukar bjuda på flera konserter under året - håll utkik på vår hemsida www.alvsjokyrkan.se och på affischtavlorna!

 


Älvsjökyrkans kör

Se separat sida


Kultursöndag

Några söndagar kl. 10.00–13.00 för

hela familjen. Vi vill skapa rum för barn

och vuxna att vara tillsammans.

För hela familjen. Stråklek, Barnmusik, Pyssel & Lek.

Program och tider:

kl. 10.00–10.45 Barnmusik.

11.00–12.00 Gudstjänst där barnen är med de första 15 minuterna

11.15–12.00 Stråklek (barn ca 5–8 år),

Söndagskul för barn < 6 år

Datum hösten 2019:

  • 29 september
  • 13 oktober
  • 24 november och
  • 22 december.

Tid: 10.00 - 13.00

Ledare: Ylva Nilsson, Åsa Larsen, Maria Rönnedal

Kostnad: Ingen kostnad

 

Anmälan

Amnälan görs per e-mail till studera@alvsjokyrkan.se, eller till

 

Älvsjökyrkans expedition tel 08-647 12 60 (tel svar finns), fax 08-86 47 06

Ange studiegrupp, namn, adress och tel dagtid resp kvällstid.

 

 

Återbud

Har du anmält dig till någon aktivitet, men måste lämna återbud, bör du meddela även detta till studera@alvsjokyrkan.se

 

Vid återbud senare än en vecka före kursstart/cirkelstart måste vi ta ut en adm avgift på 100:-. Om gruppen redan startat debiterar vi dig hela avgiften. Vid långvarig sjukdom kan del av avgiften återbetalas.

 

Återbud vid enskilda tillfällen under terminen lämnas till resp ledare.

 

Image0002

 

Ge en extra gåva

Tycker du att medlemsavgiften eller aktivitetsavgiften är för låg? Du har alltid möjlighet att ge en extra gåva till Älvsjökyrkans och Equmenias verksamhet.

Älvsjökyrkans studieverksamhet, konserter och andra arrangemang sker i sammarbetar med Bilda:

Image0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 23 sep 2019