aklogo

 

 

Vår tro

 

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus. Läs mer om vår teologiska grund

Källa: www.equmeniakyrkan.se

 

knopp


Vår vision

Älvsjökyrkan vill vara en öppen kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus.

Älvsjökyrkan har fyra prioriterade mål för sin verksamhet

1. Växt och fördjupning

Vi vill växa som kyrka och församling genom att fler människor i alla åldrar nås av evangeliet om Jesus Kristus och finner en personlig tro och en hemvist i vår församling.

Vi vill växa i vår tro genom möjlighet till fördjupad reflektion och samtal.

Detta sker genom

 • gudstjänster och andakter där vi erbjuder samlingar på olika tider och med olika inriktning – vi arbetar för en bredd i gudstjänster med ett personligt tilltal och där många olika röster får höras.
 • samtal, bön och gemensamma studier där vi får möjlighet att fördjupa både vår tro och vår gemenskap med varandra – vi vill stimulera till fler hemgrupper, vi fortsätter med soppa och livsnära samtal, tidebön i fastan, gemenskapshelg/dag för församlingen.
 • sång och musik i olika former som ett sätt att lova, prisa och tacka Gud – vi erbjuder ett rikt musikliv genom Älvsjökyrkans körer – kyrkokör, gospelkör, barnkör och föräldrakör samt lovsångsteam. Vi har gudstjänster med olika musikstil.
 • församlingsutveckling – vi vill påbörja ett samtal om hur vi kan fortsätta att utvecklas för att vara en relevant församling i Älvsjö.

2. Fördjupad enhet

Vi vill arbeta för en fördjupad enhet med andra kristna i vårt område.

Detta sker genom

 • lokalt samarbetsavtal med Brännkyrka församling – fortsatt samverkan med, gemensamma gudstjänster och samrådsgrupp mellan församlingarna.
 • (att utveckla arbetet inom) Pastorat Syd – ett samarbete mellan Högdalskyrkan, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Stuvstakyrkan och Älvsjökyrkan – gemensamma träffar anställda/ordf, pröva samverkan där det finns behov bl.a. RPG.
 • gemenskap med the Center som hyr lokaler i Älvsjökyrkan – genom samrådsgruppen som startats för att öka kontakten, gemensamma gudstjänster minst 2 ggr under året.

3. En levande kraft i samhället

Vi vill vara en levande kraft i Älvsjö och finnas för de människor som bor här och gärna samarbeta med andra folkrörelser.

Detta sker genom att

 • arbeta för barn, unga och familjer i och utanför församling tillsammans med Equmenia Älvsjö – vi prövar konceptet kultursöndag där barn och vuxna möts i olika aktiviter och gudstjänst några gånger per termin. Vi fortsätter med barnkör, konfirmation, rollspel, scout, nu också med en patrull för barn med Downs syndrom, och tonår. Församlingen fortsätter med Drömprojektet - ett särskilt finansierat projekt riktat mot skolor i närområde i värderingsfrågor om alkohol, droger och grupptryck.
 • arbeta bland äldre och sjuka – en aktiv diakonigrupp som tillsammans med pastor har omsorg om och besöker äldre och sjuka i församlingen, träffar för daglediga genom RPG.
 • arbeta bland utsatta grupper (flyktingar, arbetslösa, hemlösa) – fortsätta samarbetet med Ny gemenskap för att erbjuda boende förhemlösa under i första hand jul-och nyårshelgerna.
 • göra olika satsningar på studie- och kulturprogram – under året lyfta temat – ”när människor möts” i samtal och samlingar. Fortsatt samarbete med Bilda.
 • värna skapelsen genom ett aktivt miljöarbete – genom miljögruppen hålla församlingens miljöpolicy levande. I första hand använda ekologiska och klimatvänliga produkter.

4. Förnyelse av missionsuppdraget

Vi vill vara en kyrka som vill leva i ansvar, delaktighet och ömsesidighet med våra systerkyrkor i andra länder.

Detta sker genom

 • förbön och engagemang för människor i andra delar av världen – förbön varje söndag i gudstjänsten.
 • ekonomiskt stöd genom Equmeniakyrkans internationella arbete och Diakonia – vara aktiva som församling och delta i insamlingskampanjer.
 • vänförsamlingar och andra direkta kontakter i andra länder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2019 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 26 apr 2018