Årsmöte i Equmenia Älvsjö

Bild på fyra personers händer som håller varandra om handleden, så de bildar en gemensam plattform.

Fredagen den 18 februari 2022 hade Equmenia Älvsjö årsmöte. Equmenia Älvsjö driver barn- och ungdomsverksamheten i Älvsjökyrkan.

Vi antog en verksamhetsplan för 2022 där det framgår att vi under året ska jobba med rollspel, barnkör och familjescout, men också fokusera lite extra på våra nya fredagsaktiviteter för tonåringar och äldre ungdomar; Gamingfredag och Musikcafé. 

Vi konstaterade att resultatet för 2021 uppgick till en förlust om knappa 5000 kr, men att föreningens ekonomi i övrigt är god. Vi avtackade Carl Oddestad som varit ordförande under många år och valde en ny styrelse.

Den nya styrelsen består av Alice Abrahamsson, Jenni Baciao, Linda Jacov, Mikael Linhammar, Erling Parman Sievert och Erik Sjölund.