Årsmöte och Högtidsgudstjänst helgen 18-19 februari

Välkommen på gudstjänst med barnkyrka på söndag den 19 februari kl.11. Tema: Kärlekens väg.

Vi har ljuständning för barn som fötts under året. Älvsjökyrkans kör sjunger under ledning av Sara Sjöblom. Diakon Anna Ardin predikar. Förbön för församlingens verksamhet. Gudstjänsten livesänds på Älvsjökyrkans youtubekanal.

https://www.youtube.com/watch?v=U4cL6fOxx3U

Efter gudstjänsten möts vi runt fikaborden. Välkomna med!