Barnkyrka en gång i månaden

Barnkyrkans maskot Hjätrud: ett stort rött tyghjärta med mun, näsa och ögon, det ena ögat blinkar till oss. Bakom ligger Barnens bästa bibel.

En gång i månaden har vi Barnkyrka i samband med gudstjänsten i Älvsjökyrkan. Beatrice Robertsson, vår församlingsassistent, leder och leker med våra barn.

Vårens datum är: 20 februari, 20 mars, 24 april och 22 maj. Alla barn är välkomna!

Vi börjar gudstjänsten tillsammans med de vuxna i kyrksalen, sedan får alla barn som vill, följa med ut till församlingssalen där vi fortsätter med roligheterna. Det blir sång, lek, pyssel och så läser vi ur Barnens Bästa Bibel och ber.