Barnkyrkans maskot Hjätrud: ett stort rött tyghjärta med mun, näsa och ögon, det ena ögat blinkar till oss. Bakom ligger Ba

Barnkyrka

För den som är liten kanske inte den vanliga gudstjänsten är så lätt att förstå. Därför kan barnen delta i Barnkyrkan istället. Då börjar gudstjänsten tillsammans med de vuxna i kyrksalen, sedan får de barn som vill följa med till samlingssalen en trappa ner och fortsätta själva i barngrupp där. Det blir sång, lek, pyssel och så läser vi ur Barnens Bästa Bibel och ber.

På bilden ser du vår maskot Hjärtrud som alltid är med oss. Hon är bra på att förklara saker.

Det är Beatrice Robertsson, vår församlingsassistent, som tar hand om barnen. Du når henne på mail: beatrice@alvjokyrkan.se

Det är inte barnkyrka varje söndag, men vi kommer att träffas regelbundet, håll utkik i kyrkans kalendarium.