Ekumenisk gudstjänst med Brännkyrka församling 22 januari 2023

En uppslagen bibel med en grön kvist bredvid.

Söndagen 22 januari 2023 kl 11 har vi en gemensam ekumenisk gudstjänst med Brännkyrka församling i Brännkyrka kyrka.

Medverkande är
Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde Brännkyrka
Markus Melin, organist Brännkyrka
Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara Sjöblom
Beatrice Robertsson, församlingsassistent Älvsjökyrkan

Brännkyrka kyrka har adress Götalandsvägen 189–193, Älvsjö och du kommer dit med kollektivtrafik buss 144 till hållplats Brännkyrka kyrka eller buss 165 till hållplats Parkudden.

Varmt välkommen till vår kristna gemenskap!

´