Fasteutmaning 2022:5 – Sänk inomhustemperaturen

Ett högt hus med många fönster sett nedifrån.

Varje söndag i fastan kommer Älvsjökyrkan att föreslå en fasteutmaning, något som vi avstår för att rädda vår jord från klimat- och miljökatastrof.
Den femte söndagen i fastan, 27/3, utmanar till vi att sänka inomhustemperaturen. Läs mer om varför det är viktigt här.

Du kan läsa om hela fasteutmaningen och Grön kyrka här.