Fasteutmaning 3: Avstå från att köra bil!

Bild på en väg med granar på vänster sida och ett berg i horisonte, med en blå himmel me moln ovanför.

Varje söndag i fastan kommer Älvsjökyrkan att föreslå en fasteutmaning, något som vi avstår för att rädda vår jord från klimat- och miljökatastrof.
Den tredje söndagen i fastan, 13/3, utmanar till vi att avstå från att köra bil om det inte är nödvändigt. Läs om varför det är viktigt här.

Du kan läsa om hela fasteutmaningen och Grön kyrka här.