Grön kyrka: klimatfasta och sex utmaningar

En vit kyrka med rött tak mitt i bilden sticker ut i en mycket karg natur med berg och hedar.

Älvsjökyrkan strävar efter att vara en Grön kyrka, att ta hänsyn till vår miljö och vårt klimat. Under vår fasteperiod kommer vi att ställa sex utmaningar till miljöfasta: sex olika saker som har en negativ klimatpåverkan.

Att fasta innebär att avstå. Därför handlar utmaningarna om att avstå från saker i vårt vanliga liv, för att vinna en bättre värld. Vi kommer varje söndag under fastan (från Fastlagssöndagen den 27 februari till Palmsöndagen den 10 april) lägga ut mer information om varje utmaning och varför just detta är viktigt att göra. 

Läs mer om Grön kyrka, klimatfasta och utmaningarna här.