En grupp människor bakifrån som demonstrerar. En kvinna håller en skylt som säger "We are better than this!"

Fasteutmaning 2022:6 – Påverka ditt samhälle!

Klimatutmaning 6 – Hur kan du påverka? Ta till dig information! Berätta för andra hur du klimatfastar!

Påverkanspilen – mät en förändringseffekt på klimatet

Påverkanspilen beskrivs i boken Klimatpsykologi – hur vi skapar hållbar förändring (Hylander, Andersson, Nylén). Påverkanspilen är ett verktyg som visar hur stor och hur långsiktig effekt en aktivitet har för klimatet. Det vi vill är förstås att göra aktiviteter som ger hög effekt på lång sikt.

Allt positivt vi gör för klimatet hamnar någonstans längs dessa två dimensioner. Innan vi sätter igång med något kan vi fundera på vad vi önskar för resultat av våra handlingar. Bidrar de till en långsiktig förändring? Eller är de framför allt korta punktinsatser och projekt där förändringen efter ett tag återgår till utgångsläget?

Låg påverkan, kortsiktig effekt

Att byta till LED-lampor, sopsortera, sprida information om miljöproblem. Det här förändrar inte strukturen, utan samhället går vidare som vanligt. Ingen större skillnad på utsläppskurvorna eller ekosystemet. Det är inte fel och det kan leda till större förändring på sikt, men det är inte med hjälp av de här aktiviteterna som vi kommer att klara klimatkrisen.

Låg påverkan, långsiktig effekt

Ett exempel är EU:s förbud mot sugrör i plast. När det finns en lag behöver man inte om och om igen låta bli att köpa sugrören. Därför blir det långsiktigt. Men inte nämnvärt stor effekt på ekosystemet.

Hög påverkan, kortsiktig effekt

Livsstilsval som har stor påverkan på privata koldioxidutsläpp; odla maten själv, gå över till växtbaserad och lokalproducerad kost, avstå från att flytta, byta till förnyelsebar energiförsörjning. Stor påverkan på en enskild individs totala klimatavtryck, och det skulle ha stor effekt på utsläppskurvan globalt – om alla människor i högutsläpparländer gjorde förändringarna nu, genast. Men beteendeförändringar på individnivå leder sällan till stora resultat, och är kortsiktiga för de gäller bara så länge just jag gör dessa förändringar.

Hög påverkan, långsiktig effekt

Att organisera sig i en grupp som jobbar för att ändra de lagar som reglerar utvinningen av kol, olja och fossilgas. Organisera sig i ett långsiktigt arbete för att förändra det ekonomiska systemet så att de planetära gränserna, snarare än evig tillväxt, anger riktningen.

För den stora effekten behöver vi ändra strukturer, lagar och regleringar.

Ta reda på vad dina politiker har för planer och ambitioner

Så vad gör politikerna, de som har möjlighet att lagstifta och reglera? I år är det valår – ta del av vad våra politiska partier har för planer och ambitioner – och gör ett klimatsmart val i höst!

Länkar till riksdagspartiernas hemsidor och vad de skriver om sitt klimat- och miljöarbete:

Centerpartiet          
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/klima

Kristdemokraterna   
https://kristdemokraterna.se/miljo-och-energi/

Liberalerna         
https://www.liberalerna.se/miljo-och-klimat

Miljöpartiet                       
https://www.mp.se/politik/klimat-miljo

Moderaterna                     
https://moderaterna.se/miljo-och-klimat

Socialdemokratena           
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/klimat

Sverigedemokraterna       
https://sd.se/our-politics/klimat-och-vaxthusgaser/

Vänstern                            
https://www.vansterpartiet.se/politik/klimat/


Grön kyrka och fasteutmaningen 2022

Älvsjökyrkan ansluter sig till Grön kyrka, du kan läsa mer om det och om årets fasteutmaning här. Har du någon fråga till gruppen för Grön kyrka kan du kontakta dem på info@alvsjokyrkan.se.