Ett högt hus med många fönster sett nedifrån.

Fasteutmaning 2022:5 – Sänk inomhus-temperaturen!

Klimatutmaning 5 – Sänk inomhustemperaturen en grad!

En svensks genomsnittliga koldioxidutsläpp ligger på åtta ton koldioxid per år, om hela vår konsumtion räknas in. Det är tio gånger mer än vad som är hållbart. Redan till 2030 måste utsläppen globalt ned till 2,5 ton per person och år för att uppnå Parisavtalets mål. På sikt måste vi komma under 0,7 ton.

Boende och uppvärmning

Uppvärmning av bostaden är kanske ditt största bidrag till koldioxidutsläppet. En normalstor villa behöver ca 25 000 kWh för uppvärmning. Det betyder med direktverkande el-uppvärmning 25 000 kWh el, eller med oljeeldad uppvärmning ca 3000 l olja/år vilket ger ca 7800 kg koldioxid/år (2,6 kg CO2/l). Ett klimatsmartare alternativ är att installera en värmepump för uppvärmning. Värmepumpen tar ca 2/3 av energin från berget eller luften och 1/3 el-energi dvs. 8300 kWh.

Besparing av energianvändningen

Att sänka temperaturen inomhus en grad ger en besparing på 5% av energianvändningen. Det betyder ca 400 kg mindre koldioxidutsläpp per år vid oljeeldning. Vid el-uppvärmning ger det mindre påverkan på vårt lokala utsläpp i Sverige, men den inbesparade el-energin kan oftast exporteras och ersätter motsvarande kolkraftsgenererad el i något annat land. Därmed kan vi få en minskning där, motsvarande upp till 1 kg koldioxid per inbesparad kWh i Sverige. Dvs. upp till 1250 kg mindre koldioxidutsläpp globalt vid direktverkande el-uppvärmning, eller upp till 400 kg mindre utsläpp globalt vid uppvärmning med värmepump. Detta enbart genom att sänka inomhustemperaturen med en grad.

Anta utmaningen!

Källa: Naturskyddsföreningen

Grön kyrka och fasteutmaningen 2022

Älvsjökyrkan ansluter sig till Grön kyrka, du kan läsa mer om det och om årets fasteutmaning här. Har du någon fråga till gruppen för Grön kyrka kan du kontakta dem på info@alvsjokyrkan.se.