Hjälp till Ukraina

En person står bakom en stor skåpbil som har bakdörrarna öppna, inne i bilen står kartonger fyllda med olika förnödenheter.

Gåvor kan lämnas i Älvsjökyrkan på lördag 18/3 kl.13-15 och söndag 19/3 kl.12-13. Det som behövs är mat – torrvaror och konserver (också till djur), olika slags hygienprodukter, blöjor för vuxna, andra hjälpmedel för funtktionshindrade mm. OBS! Inga kläder behövs!

Vi samlar in förnödenheter till krigsdrabbade i Ukraina. De förmedlas direkt genom vårt samarbete sen i höstas med Nikita och en församling i Kiev. Nikita kommer till kyrkkaffet på söndagen och berättar om församlingens hjälp till de krigsdrabbade.