Körsång

Älvsjökyrkan har ett rikt musikliv med flera körer. Är du intresserad av att sjunga eller bara prova på att sjunga i någon av kyrkans körer?Kontakta respektive körs körledare.