Lördagsbrunch 26/2: Att leva med hopp i klimat- och skapelsekrisens tidsålder

Himmel: en liten rand av mörk rad träd i nederkanten, himlen är mörkt blå, med stråk av gula, oranga och rosa toner från solnedgången.

Välkommen till lördagsbrunch i Älvsjökyrkan! Vi äter en god lunch, lyssnar på intressanta gäster och för givande samtal.

Nästa tillfälle är den 26 februari 2022, kl 11.00 – ca 14.00.
Gäster är Lena Bergström, som talar om Att gå i hoppets riktning och Åke Johansson som talar om Att tro i människans tidsålder.

Aktiviteter för barn ordnas kl 12 – 14
Självkostnadspris för lunchen 50:-/port
Vi ser gärna att du meddelar deltagande vid lunchen en vecka i förväg till ulf@alvsjokyrkan.se

Se affisch för mer info om programmet och våra gäster.