Predikningar på nätet från vår pastor under sommaren!

En stor grupp blommande prästkragar, blomman har vita blad runt en solgul mitt.

Under sommaren har vi inte några gudstjänster i Älvsjökyrkan, vi träffas igen för gudstjänst från och med den 21 augusti 2022.

Bröstbild på Ulf Bergsviker, han har mörkt hår och är klädd i svart prästskjorta med den vita prästkragen. Han står framför Älvsjökyrkans kor, i bakgrunden ser man altartavlan med det stora trädet och altarbordet med två ljus och en fin bukett.

Vi kommer dock att få förmånen att kunna lyssna till vår pastor Ulf Bergsviker när han predikar för Björknäskyrkan i sommar!

Korta digitala gudstjänster publiceras på nätet. Du kan hitta dem både på Björknäskyrkans hemsida och på deras Youtubekanal.


Vill du hellre samlas tillsammans med andra vill vi påminna om sommarprogrammet på vår fritidsgård Klubbensborg som ligger på en udde i den vackra Mälaren. Varje sommarsöndag kl 15 är det musikprogram, följt av en stilla stund kl 16. De två första söndagarna i juli uppträder musiker från Älvsjökyrkan: den 3 juli gospelkören Melodies of Joy och den 10 juli Beatrice och Sebastian Robertsson.

Vår verksamhet startar igen i augusti, se kalendariet.
Ta hand om dig och ha en fridfull och trevlig sommar!