Bild på kaffe och bulle på en bricka.

RPG | Onsdagsträffar för daglediga

Söker du gemenskap?

Vi träffas två onsdagar i månaden kl. 13:00 – 15:00.

Arrangeras av RPG-föreningarna i Älvsjökyrkan, Stuvstakyrkan, Högdalskyrkan och Mikaelikyrkan. Platsen för träffarna alternerar mellan kyrkorna. Fika och program med inbjudna gäster. För mer information om datum och program maila: info@alvsjokyrkan.se

Du hittar också våra träffar i kalendariet.

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap är en pensionärsorganisation med över 12 000 medlemmar fördelade på 150 föreningar över hela landet. RPG vilar på kristen grund. Vi vill prioritera hela människan, vilket innefattar friskvård, omsorg, resor, kulturupplevelser och studier som sång och musik och samhällsfrågor.

RPG i Älvsjökyrkan är lokalföreningen i Älvsjö. Vi inbjuder alla till en meningsfull gemenskap där alla är lika värdefulla. 

Kontaktperson

Sven-Olov Reihs
svenolov.reihs@gmail.com
Tel: 070-246 77 58


Program våren 2024

Välkommen till höstens träffar: se kalendariet här på hemsidan eller ladda ner vårt programblad här.