Samlingssöndag 4 september kl.11

Gudstjänst med nattvard och Barnkyrka. Tema: Friheten i Kristus. Medverkan av Ulf Bergsviker, Beatrice Robertsson, Lena Brisenheim, Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara Sjöblom.

Välkomna till gudstjänst och kyrkfika.