Samlingssöndag och välkommen Carl

VÄLKOMNA PÅ SÖNDAG 3 SEPTEMBER KL 11

Vi får välkomna Carl Lagerqvist som kommer vara pastorskandidat i församlingen på 50% i höst. Älvsjökyrkans kör under Sara Sjöbloms ledning sjunger och Carl Lagerqvist predikar. Gudstjänsten leds av Margareta Smedberg Andersson. Efter gudstjänsten samlas vi runt fikaborden för samtal och gemenskap.