Samtal om nya bibelöversättningen under våren

En uppslagen bibel med en grön kvist bredvid.

Kan en ny översättning av Nya Testamentet påverka vår förståelse och vår tro?

Under våren kommer pastor Johnny Jonsson leda bibelstudium och samtal om den nya översättningen av Nya testamentet som kommer 2026. Vi träffas en gång i månaden på onsdagar kl 18.30 – 20.00. Välkommen den 22 feb, 22 mars, 19 april och 3 maj.

Bakgrund

Det kommer en nyöversättning av Nya testamentet 2026, ett NT2026. Det finns redan idag en pilotöversättning från Bibelsällskapet som innehåller Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Johnny kommer utifrån denna leda samtalet in i översättandets värld och göra jämförelser och sätta in hela projektet i ett sammanhang. Han kommer skapa relevanta kopplingar och reflektioner kring kristet tänkande och om tro och liv.

Den nya översättningen finns i en liten pocketbok som vi kommer köpa in och som vi får möjlighet att läsa parallellt med bibelstudierna.

Samtalsledare

Johnny Jonsson är pastor i Equmeniakyrkan och har tidigare varit lektor i Nya Testamentet på Teologiska Högskolan. Han var också med i arbetet med översättningen av NT-81.