Terminsstarter: höstprogrammet för 2022

Liggande luftballong som man eldar i öppningen för att få in varm luft så den kan lyfta.

Det är augusti och vi förbereder att lyfta och få vår verksamhet att flyga igen efter sommaruppehållet. I slutet av augusti kommer höstprogrammet för 2022 i Älvsjökyrkan vara påfyllt i kalendariet igen. Det kommer naturligtvis att tillkomma aktiviteter under hösten, men våra fasta aktiviteter drar igång allt eftersom. Vi ser fram emot hösten och att ses igen!

GUDSTJÄNST, varje sönd kl 11.00 från 21 augusti 2022, se kalendariet för medverkande.

Barnkyrka, egna aktiviteter för barn under ordinarie gudstjänst, 1 gång i månaden från 4 september 2022, ledare Beatrice Robertsson    

Språkcafé för nya svenskar, torsdagar kl 18.30 från 18 augusti 2022, i samarbete med Röda korset och Studieförbundet Bilda.             

Älvsjökyrkans kör, repetition tisdagar kl 19.00 från 23 augusti 2022, ledare Sara Sjöblom.                 

Barnkörerna (Lilla och stora barnkören), onsdagar kl 17.30 och 18.15 från 31 augusti 2022, ledare Beatrice Robertsson.               

Familjescout, en lördag i månaden kl 10.00, info om höstens datum kommer.  

Rollspel, måndagar kl 18.00, start i sept 2022, info om höstens datum kommer , ledare Maria Rönnedal.

Gamingfredag, fredag kl 19.00 en gång i månaden, info om hösten datum kommer.

RPG Onsdagsträffen, träffar för daglediga, onsdagar kl 13.00 varannan vecka från 14 sept (Stuvstakyrkan)