Terminsstarter våren 2023

En hel grupp med barn står med ryggen till med armarna sträckta uppåt.
Gudstjänst varje söndag kl 11.00, se vår kalender för tema, medverkande och eventuella avvikelser.
Inom ramen för gudstjänster har vi Barnkyrka en gång i månaden ( fr o m 29/1).
Vardagskyrkan 
Språkcafé torsdagar kl 18.30 från 12 januari
Älvsjökyrkans kör tisdagar kl 19.00 från 10 januari
Lilla och Stora barnkören onsdagar kl 17.30  resp 18.15 från 18 januari
RPG Onsdagsträffen varannan onsdag kl 13.00 från 18 januari

Equmenia Älvsjö
Rollspel måndagar kl 18.00 från 30 jan
Kompiscraft torsdagar kl 18.30 pågående
Minecraft digitalt hemifrån 
Gamingfredag en gång i månaden på fredag kl 19.00, uppgift om datum kommer
Familjescout en gång i månaden på lördag kl 10.00, uppgift om datum kommer

Se vår kalender för närmare information. Sidan uppdateras fortlöpande.