Terminsstarter vt -23

Terminsaktivitet

Hej, för att vi ska kunna föra in terminsaktiviteter i Älvsjökyrkan på rätt sätt i hemsidans kalendarium behövs följande uppgifter: startdatum, slutdatum och lovveckor (viktigt!), starttid och sluttid (viktigt!) samt gärna ledarens/ledarnas namn. Vi behöver ett formulär för varje aktivitet. Tack för hjälpen! Hemsidesgruppen

Vår hemsida kräver att vi anger sluttid. Om du inte anger något måste vi gissa.
Är ni flera ledare, ange allas namn.