Välkommen till gudstjänst igen!

Bild på Älvsjökyrkan utifrån, kyrkan är gul och består av en huvudbyggnad med gudstjänstlokal och en sidobyggnad där det finns en mindre samlingslokal. Mellan byggnaderna finns en gång med en trappa till en sidoentré.

Vi firar gudstjänst varje söndag från den 22 augusti!

Under våren, då vi inte kunde fira gudstjänst tillsammans, har vi haft kyrkan öppen på onsdagar och söndagar för att människor skulle kunna komma in för en stilla stund i ro.

Nu välkomnar vi istället till våra gudstjänster igen! Från söndag 22 augusti 2021 kommer vi att fira gudstjänst kl 11:00 varje söndag i vår kyrka på Långbrodalsvägen 46 i Älvsjö. Efter gudstjänsten bjuder vi in till kyrkkaffe.

Har du inte möjlighet att delta, sänds våra gudstjänster på Älvsjökyrkans Youtubekanal.

Vi tar gärna emot kollekt via vårt swishnummer: 123 067 09 50

Kyrkkaffet är till självkostnadspris (se priser i lokalen), swishnummer: 123 454 88 71