Välkommen till församlingens årsmöte lördagen den 19/2 och högtidsgudstjänst söndagen den 20/2!

Altarbordet i Älvsjökyrkan, med två tända ljus och en växt med lila blommor, under syns en rundel i orange med ett mörkt orange kors på.

Lördagen den 19/2 2022 kl.15 i håller Älvsjökyrkan sitt årsmöte. Dagen efter, söndagen den 20/2, håller vi högtidsgudstjänst kl. 11:00.

Vi inbjuder alla att ta del av allt som händer i vår kyrka och också komma och vara med och påverka framtiden. Kallelse med handlingar sänds ut till församlingens medlemmar.  Vi planerar i år kunna mötas till ett vanligt fysiskt årsmöte i kyrkan, men gör det möjligt för den som så önskar att vara med digitalt på en Zoom-länk.

Söndagens gudstjänst hålls i Älvsjökyrkan på Långbrodalsvägen 46. Om du inte kan delta så sänds gudstjänsten även på vår Youtube-kanal.

Vid söndagens högtidsgudstjänst där pastor Ulf Bergsviker och Älvsjökyrkans kör deltar, är det också Barnkyrka med Beatrice Robertsson.