Vår verksamhet just nu

En rad av höstlöv i olika färger hänger på en tråd.

Höstterminen har startat och vi gläds över möjligheten att kunna mötas tillsammans i vår kyrka igen. Vi hoppas att det ska kunna fortsätta så under hösten. Vi börjar nu också med kyrkkaffe efter gudstjänsterna. Men vi får påminna varandra om vikten av att fortsätta att vara försiktiga, hålla avstånd och stanna hemma om vi har minsta förkylningssymtom. 

Vi hoppas kunna fortsätta med att livesända våra gudstjänster via Älvsjökyrkans Youtubekanal, men det beror på möjligheten att ha tillräckligt många som kan dela på detta ansvar. 

Vi startar med olika verksamheter som RPG-träffar för daglediga, språkcafé för nysvenskar och Equmenias olika grupper. Se mer information vårt kalendarium. Vi vill särskilt berätta och påminna om: helgen 16–17 oktober då Liselotte J. Andersson, pastor och evangelist i Equmeniakyrkan, besöker oss både för föreläsning och samtal på lördagen och predikan i söndagens gudstjänst. 

Älvsjökyrkans hemsida med nytt format, håller på att ta form. Vi räknar med att kunna lansera den under september månad så att vi alla på ett lätt och smidigt sätt kan ta del av information om vad som händer i vår kyrka. 

Vår nya medarbetare Beatrice Robertsson börjar sin tjänst som församlingsassistent, riktad mot barn, unga och familjer, nu i september och ett nytt vaktmästarpar Alice och Patrick Abrahamsson flyttar in i vår vaktmästarbostad. 

Varmt välkommen att ta del av gudstjänstliv och gemenskap i olika former. 

Margareta Smedberg Andersson Ordförande