Koret i Älvsjökyrkans gudsjänstlokal. Hela bakre väggen är målad som altartavla i ort träd, framför hänger ett röd-orange kors. Altarbordet är åttkantigt, har ljust gröna ben och två ljusstakar och en blomma på. Bredvid står två bänkar för knäböjande med röd-oranga dynor. Till höger står en stor ljusglob där var och en kan tända ljus. På var sida om koret är ett stort vitt fönster med spröjs.

Välkommen till Älvsjökyrkan!

En kyrka för hela livet,
till för både barn och vuxna!

Älvsjökyrkan är en kyrka för hela livet, öppen för både barn och vuxna. Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att vara med i våra verksamheter.  Vi anser att det är en del av vår tro att erbjuda barn, ungdomar och vuxna trygga, meningsfulla och välkomnande aktiviteter. Vi skapar gemenskap över åldersgränserna där både vuxna och barn bemöts med respekt.

”Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi ska älska varandra.” ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.”

1 Johannesbrevet 3:11, 18

Älvsjökyrkan har funnits på Långbrodalsvägen 46 under mer än 100 år och tillhör Equmeniakyrkan. År 2011 gick tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ihop och bildade Equmeniakyrkan för att forma något nytt och och möta de utmaningar människor har idag.

Du är välkommen att fira gudstjänst med oss i Älvsjökyrkan på söndagar kl 11:00. Vi träffas fysiskt och har kyrkkaffe efteråt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om tema och medverkande i varje gudstjänst i vår kalender.

Under det senaste året har vi även delat många av våra gudstjänster digitalt: du hittar dem på Älvsjökyrkans Youtube-kanal.

Dop, bröllop och begravning
Hör gärna av dig vid de viktiga tillfällena i livet!
Kontakta pastor Ulf Bergsviker,
tel: 072-017 40 52, mail: ulf@alvsjokyrkan.se


Kommande aktiviteter


Nyheter från Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan nationellt