Bild på Älvsjökyrkan utifrån, kyrkan är gul och består av en huvudbyggnad med gudstjänstlokal och en sidobyggnad där det finns en mindre samlingslokal. Mellan byggnaderna finns en gång med en trappa till en sidoentré.

Våra lokaler

Älvsjökyrkans lokaler är, efter ombyggnaden 1993, mycket moderna, trevliga och användarvänliga. Kyrkan har förutom kyrksal en stor församlingsal med cafédel, andaktsrum, mindre sammanträdesrum, musikrum, rörelserum mm. Det finns hiss till nedre våningen.

Hyra våra lokaler? 

Kontakta oss på info@alvsjokyrkan.se