Aktiviteter

Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att vara med i våra verksamheter och på våra aktiviteter. 

Vi anser att det är en del av vår tro att erbjuda barn, ungdomar och vuxna trygga, meningsfulla och välkomnande aktiviteter. Vi skapar gemenskap över åldersgränserna där både vuxna och barn bemöts med respekt. 

I de barn- och ungdomsaktiviter som har en terminsavgift ingår medlemsskap i Equmenia Älvsjö.

 “Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi ska älska varandra.” ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 
1 Johannesbrevet 3:11, 18