Fjäderpenna på sand.

Samtalsgrupper

Längtar du efter att dela det kristna livet i vardagen?  Att få prata om saker på ett djupare plan. I Älvsjökyrkan finns smågrupper med människor i olika åldrar som träffas för samvaro och bön. Syftet är att erbjuda djupare gemenskap med Gud och med varandra. Tidigare har vi träffats i hemmiljö, men för närvarande ses vi i Älvsjökyrkan.  

Vill du vara med i en samtalsgrupp? 

Är du intresserad kontakta Anette Fällman på info@alvsjokyrkan.se , skriv ”Samtalsgrupp” i ärenderaden.

Välkommen!