Fjäderpenna på sand.

Samtalsgrupper

Längtar du efter att dela det kristna livet i vardagen?  Att få prata om saker på ett djupare plan. I Älvsjökyrkan finns smågrupper med människor i olika åldrar som träffas för samvaro och bön. Syftet är att erbjuda djupare gemenskap med Gud och med varandra.

Vill du vara med i en grupp med Livsnära samtal? 

Vi träffas och samtalar om personliga och nära frågor; om vad vi möter i livet. Ingen tanke är för liten, för stor eller för konstig. Mer info via mail till info@alvsjokyrkan.

De datum som är bestämda under hösten 2023 är onsdagar 20/9, 11/10, 1/11, 22/11 och 6/12 kl.19 i Älvsjökyrkan. Du är välkommen att delta de tillfällen du kan. Anmälan behövs inte.

Välkommen!