Ett stort grönt träd står ensamt på en äng med högt gräs.

Grön kyrka

Logga för Grön kyrka. Ett grönt litet g, med text under.

Equmeniakyrkan med alla församlingar har utlyst klimatnödläge, dvs vi måste ta hoten om vår överlevnad på jorden på allvar. I Älvsjökyrkan försöker vi ta ansvar för vår verksamhet, tänka grönt och arbeta med vårt miljötänkande.

Är du intresserad av att vara med och jobba med Grön kyrka eller har någon fråga kan du kontakta arbetsgruppen för Grön kyrka.
Den består av Anette Fällman, Enar Sundell, Linda Jacov, Mats Larsen, Marianne Westerlund och Margareta Smedberg Andersson.
Du når dem på mail: info@alvsjokyrkan.se

Fastan 2022: Klimatfasta och sex utmaningar

Vi tar hotet mot vår överlevnad på allvar!

Equmeniakyrkan med alla församlingar har utlyst klimatnödläge, dvs vi måste ta hoten om vår överlevnad på jorden på allvar. Fastetiden i vårt kyrkoår, från Fastlagssöndagen den 27 februari 2022 till Palmsöndagen den 10 april 2022, är ett tillfälle att prova vad det innebär att fasta, att avstå, från något man brukar göra.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Att klimatfasta innebär att vi utmanar oss själva i att prova att avstå från sådant som har en negativ klimatpåverkan. Det kan vara inledningen till att mer varaktigt ändra sin livsstil vilket är vad vi egentligen behöver göra. 

Fastan kan bestå av flera aspekter och vår pastor Ulf Bergsviker uttrycker det så här: ”I Älvsjökyrkan har vi under fastan särskilt fokus på hur vår hunger efter mening och lycka inte ska bidra till en än djupare miljö- och klimatkris, men också att vi i våra relationer och i våra egna liv sätter värde på oss själva genom att bemöta vår själs hunger. Inte genom att förneka självets, men att synliggöra huruvida det yttersta målet med våra liv är kärlek, tro och hopp, snarare än vårt eget välbefinnande på bekostnad av andra och faktiskt oss själva.” 

Sex utmaningar under fastan

Arbetsgruppen för Grön Kyrka i Älvsjökyrkan formulerade sex utmaningar inför fastan 2022 . Under fastan las utmaningarna ut varje vecka med mer information om varje utmaning och varför just detta är viktigt att göra. 

Anta gärna alla utmaningar eller välj så många du kan och följ dem. 

Utmaning 1: 27/2 2022

Utmaning 2: Ät vegetariskt! (6/3 2022)

Utmaning 3: Avstå från att köra bil! (13/3 2022)

Utmaning 4: Bestäm dig för att inte göra någon långresa med flyg under året (20/3 2022).

Utmaning 5: Sänk inomhustemperaturen en grad (27/3 2022) 

Utmaning 6: Ta till dig information och tänk igenom hur du kan påverka. Berätta för andra på vilket sätt du klimatfastar. (3/4 2022)