Ett stort grönt träd står ensamt på en äng med högt gräs.

Grön kyrka

Fastan 2022: Klimatfasta och sex utmaningar

Vi tar hotet mot vår överlevnad på allvar!

Equmeniakyrkan med alla församlingar har utlyst klimatnödläge, dvs vi måste ta hoten om vår överlevnad på jorden på allvar. Fastetiden i vårt kyrkoår, från Fastlagssöndagen den 27 februari till Palmsöndagen den 10 april, är ett tillfälle att prova vad det innebär att fasta, att avstå, från något man brukar göra.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Att klimatfasta innebär att vi utmanar oss själva i att prova att avstå från sådant som har en negativ klimatpåverkan. Det kan vara inledningen till att mer varaktigt ändra sin livsstil vilket är vad vi egentligen behöver göra. 

Sex utmaningar under fastan

Arbetsgruppen för Grön Kyrka i Älvsjökyrkan har formulerat sex utmaningar inför fastan. Vi kommer varje vecka under fastan lägga ut mer information om varje utmaning och varför just detta är viktigt att göra. 

Anta gärna alla utmaningar eller välj så många du kan och följ dem under fastetiden. För varje vecka lägger vi till ytterligare en text om utmaningen, du kan klicka på respektive rubrik allt eftersom texterna läggs upp:

Utmaning 1: 27/2 2022 (https://alvsjokyrkan.se/gron-kyrka/utmaning-1/)

Utmaning 2: 6/3 2022

Utmaning 3: Avstå från att köra bil om det inte är nödvändigt (läggs ut 13/3)

Utmaning 4: Bestäm dig för att inte göra någon långresa med flyg under året (läggs ut 20/3).

Utmaning 5: Sänk inomhustemperaturen en grad (läggs ut 27/3). 

Utmaning 6: Ta till dig information och tänk igenom hur du kan påverka. Berätta för andra på vilket sätt du klimatfastar. (Läggs ut 3/4.)

Flera aspekter under fastetiden

Fastan kan bestå av flera aspekter och vår pastor Ulf Bergsviker uttrycker det så här: ”I Älvsjökyrkan har vi under fastan särskilt fokus på hur vår hunger efter mening och lycka inte ska bidra till en än djupare miljö- och klimatkris, men också att vi i våra relationer och i våra egna liv sätter värde på oss själva genom att bemöta vår själs hunger. Inte genom att förneka självets, men att synliggöra huruvida det yttersta målet med våra liv är kärlek, tro och hopp, snarare än vårt eget välbefinnande på bekostnad av andra och faktiskt oss själva.” 


Arbeta mer aktivt med Grön kyrka

Logga för Grön kyrka. Ett grönt litet g, med text under.

Har du någon fråga eller vill vara med och arbeta aktivt kan du kontakta arbetsgruppen för Grön kyrka. Den består av Anette Fällman, Enar Sundell, Linda Jacov, Mats Larsen, Marianne Westerlund och Margareta Smedberg Andersson.

Du når dem på mail: info@alvsjokyrkan.se