Bild tagen uppe i luften, vi ser bakdelen av ett flyg, långt ner är jord och vatten, bakom en fyllene himmel med några grå moln.

Fasteutmaning 2022:4 – Gör ingen långresa med flyg!

Klimatutmaning 4 – Gör ingen långresa med flyg i år!

Flyget står för två procent av utsläppen av koldioxid i hela världen. Det kan låta lite, men om flyget vore ett land så skulle det vara världens sjunde största sett till utsläpp. I de två procenten koldioxidutsläpp är inte effekten av utsläpp på hög höjd inräknad, med dessa dubblas siffran till 4–5 procent av människans globala klimatpåverkan.

Din största klimatpåverkan

Att ta flyget är en av de enskilda aktiviteter du som person kan göra som orsakar störst klimatpåverkan. Att flyget i dag står för en så pass begränsad andel av utsläppen beror enbart på att det är en väldigt liten del av jordens befolkning som någonsin flyger.

I Sverige står inrikesflyget för en procent av landets inhemska utsläpp. De inhemska svenska utsläppssiffrorna för flyget inkluderar bara inrikesresor och tankning i Sverige av flygplan på internationella linjer. Utsläppen från utrikesresorna är totalt sett betydligt större än från inrikesresorna.

Svenskarnas internationella flygresor

Utsläppen från svenskarnas internationella flygresor har ökat med 61 procent sedan år 1990, även om ökningen mattades av under 2019 och minskade kraftigt under coronakrisen. Flygets miljöpåverkan kommer att öka igen efter coronapandemin, frågan är bara hur snabbt och hur mycket.

Att flyga ger något högre koldioxidutsläpp per person (133 g/km) än att köra samma sträcka ensam i bil (120 g/km), men betänk då hur långt det är till t.ex. Thailand t.o.r. nämligen 16 200 km. Det blir 2 150 kg/person. Det äter nästan upp hela utrymmet på 2,5 ton/person som är det globala målet 2030 för att vi ska kunna uppnå Parisavtalets mål.

Källa: Naturskyddsföreningens hemsida

Grön kyrka och fasteutmaningen 2022

Älvsjökyrkan ansluter sig till Grön kyrka, du kan läsa mer om det och om årets fasteutmaning här. Har du någon fråga till gruppen för Grön kyrka kan du kontakta dem på info@alvsjokyrkan.se.