Person som läser bibeln

Vår tro – vad står vi för?

Älvsjökyrkans vision

Älvsjökyrkan vill vara en öppen kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus.

Älvsjökyrkan har fyra prioriterade mål för sin verksamhet:

1. Växt och fördjupning

Vi vill växa som kyrka och församling genom att fler människor i alla åldrar nås av evangeliet om Jesus Kristus och finner en personlig tro och en hemvist i vår församling. Vi vill växa i vår tro genom möjlighet till fördjupad reflektion och samtal.

Detta sker genom:

 • gudstjänster och andakter där vi erbjuder samlingar på olika tider och med olika inriktning – vi arbetar för en bredd i gudstjänster med ett personligt tilltal där många olika röster får höras. Vi vill hitta former där unga gudstjänstdeltagare känner sig hemma.
 • samtal, bön och gemensamma studier där vi får möjlighet att fördjupa både vår tro och vår gemenskap med varandra – vi vill fortsätta den nystartade hemgruppen/samtalsgruppen och finna fler tillfällen för fördjupning och samtal, fortsätta med gemenskapshelg/dag för församlingen.
 • sång och musik i olika former som ett sätt att mötas och att lova, prisa och tacka Gud – vi vill genom Älvsjökyrkans körer; kyrkokören och barnkörerna – få fler att uppleva glädjen i musiken. Vi har gudstjänster med olika musikstil.
 • församlingsutveckling – vi vill finna en bra form för att samtala om visions- och utvecklingsfrågor mellan församlingen och Equmenia.

2. En levande kraft i samhället

Vi vill vara en levande kraft i Älvsjö och finnas för de människor som bor här och gärna samarbeta med andra folkrörelser.

Detta sker genom att:

 • arbeta för barn, unga och familjer i och utanför församlingen tillsammans med Equmenia Älvsjö – vi fortsätter med barnkörer, kultursöndag med barnmusik, konfirmation, rollspel, scout och träffarna Fredag 12+ och 15+. En fortsättning av Drömprojektet erbjuds skolor i närområdet mot självkostnadspris.
 • arbeta bland äldre och sjuka – en aktiv diakonigrupp som tillsammans med pastor har omsorg om och besöker äldre och sjuka i församlingen, träffar för daglediga genom RPG.
 • arbeta bland utsatta grupper (flyktingar, arbetslösa, hemlösa) – erbjuda språkcafé för nyanlända genom samarbete med Röda Korset, fortsätta samarbetet med Ny gemenskap för att erbjuda boende för hemlösa under i första hand jul- och nyårshelgerna.
 • göra olika satsningar på studie- och kulturprogram – olika musikprogram under året, konstutställningar mm. Fortsatt samarbete med Bilda.
 • värna skapelsen genom ett aktivt miljöarbete – hålla församlingens miljöpolicy levande. I första hand använda ekologiska och klimatvänliga produkter. Uppmana till klimatfasta under Fastetiden enligt Equmeniakyrkans tankar och koncept.

3. Fördjupad enhet

Vi vill arbeta för en fördjupad enhet med andra kristna i vårt område.

Detta sker genom:

 • lokalt samarbetsavtal med Brännkyrka församling – fortsatt samverkan genom gemensamma gudstjänster och förnyad start av samrådsgrupp mellan församlingarna.
 • Pastorat Syd – ett samarbete mellan Högdalskyrkan, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Stuvstakyrkan och Älvsjökyrkan – samverkan där det finns behov bl.a. RPG.
 • Samverkan med Immanuelskyrkan och andra församlingar i Equmeniakyrkan – genom konfirmandsamarbete, tonår, Älvcon, scoutläger mm
 • gemenskap med the Center som hyr lokaler i Älvsjökyrkan – genom träffar mellan pastorerna, gemensamma gudstjänster minst 2 ggr under året.

4. Förnyelse av det internationella missionsuppdraget

Vi vill vara en kyrka som vill leva i ansvar, delaktighet och ömsesidighet med Equmeniakyrkans samarbetskyrkor och organisationer i andra länder.

Detta sker genom:

 • förbön och engagemang för människor i andra delar av världen – förbön varje söndag i gudstjänsten.
 • ekonomiskt stöd genom Equmeniakyrkans internationella arbete och Diakonia – vara aktiva som församling och delta i insamlingskampanjer.
 • stödja vår systerkyrkas arbete bland prostituerade i Indien genom användning av oblater från projektet.