Altaret med ljus och blommor på. Till höger den stora ljusstaken och i bakgrunden altartavlan med ett stort träd med grön krona. I förgrunden i taket hänger ett rött kors.

Gudstjänster

Du är välkommen att fira gudstjänst med oss! Se kalendariet för kommande gudstjänst, där presenterar vi medverkande (predikande, musiker, kör eller liknande) och ger även information om det är Barnkyrka samtidigt eller nattvardsgudstjänst. Efter gudstjänsten serverar vi kyrkkaffe till självkostnadspris (du kan betala med swish) i vår samlingssal i anslutning till kyrksalen. Vi hoppas du vill prata lite mer med oss!

Vi sänder vissa av våra gudstjänster digitalt på vår Youtube-kanal för dem som inte kan komma till kyrkan. Välkommen att vara med även på detta sätt! Du kan också delta i gudstjänsten i efterhand.

Vill du komma i kontakt med någon av våra pastorer kan du maila: pastor@alvsjokyrkan.se