Barn som leker

Equmenia Älvsjö

Välkommen till Equmenia Älvsjö och de grupper som passar dig bäst!

Equmenia Älvsjö välkomnar alla barn och ungdomar. Våra verksamheter är barnkörer och olika aktiviteter inom rollspel. Equmenia är ett kristet alternativ för unga människor.

Medlems- och aktivitetsavgift uppgår till 200 kr per termin för rollspel och körverksamhet.
De första inbetalade 100 kr under ett år anses vara medlemsavgift och medlemskapet gäller hela kalenderåret, detta gäller samtliga aktiviteter.

Avgiften betalas in på plusgiro: Equmenia Älvsjö 35 54 03-7 eller via Swish ‪123 442 47 68‬ (glöm inte att skriva in ett meddelande för vem och vad betalningen gäller).

Tycker du att medlemsavgiften eller aktivitetsavgiften är för låg?

Du har alltid möjlighet att ge en extra gåva till Älvsjökyrkans och Equmenias verksamhet. Om du önskar att ge en extra gåva till Equmenias verksamhet kan du göra det via samma konto som deltagaravgiften betalas in till.

Hantering av personuppgifter
Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Equmenia Älvsjö hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy. Läs mer om vårt centrala registerprogram ”Repet”​​.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.