Ett rep med en knut på. Knuten bildar ett kors.

Repet – registerprogram

Information om Repet – ett elektroniskt registerprogram

Älvsjö missionsförsamling och Equmenia Älvsjö är anslutna till Equmeniakyrkans registerprogram Repet. 

Där registreras alla medlemmar och deltagare som deltar i kyrkans aktiviteter. Registreringen sker för att få korrekt redovisning till stat, kommun, landsting, Bilda och liknande organisationer, samfund, ungdomsförbund med flera som har intresse av deltagarstatistik eller medlemsstatistik. 

Informationen används vidare för att söka bidrag, hålla kontakt med medlemmar och deltagare, upprätthålla korrekta adresser osv. Alla adresser uppdateras månatligen mot SPAR – Statens Person- och Adress Register.

Vad vi gör, eller inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i Älvsjökyrkans integritetspolicy och Equmenia Älvsjös integritetspolicy.

Begäran om registerutdrag

Om du vill veta vilken information som finns om dig finns det möjlighet till det. Enligt Dataskyddsförordningen – GDPR har den registrerade rätt att få ett skriftligt utdrag ur registret hemskickat till sin folkbokföringsadress. Utdraget är gratis en gång per år men måste skriftligen begäras. 

En sådan skriftligt undertecknad begäran ska sändas till:

Equmeniakyrkan
Repet
Box 14038
167 14 Bromma. 

Inom en månad från att vi har din begäran ska du, enligt lag, ha fått utdraget till din folkbokföringsadress. 

Mer information

Mer information och fullständig ändamålsbeskrivning finns på www.repet.eu. E-post info@repet.eu


Equmeniakyrkan (Personuppgiftsbiträde)
Box 14038 
167 14 Bromma 
Telefon 08-580 031 00 
Organisationsnummer 252004-7131 

Älvsjö missionsförsamling (Personuppgiftsansvarig)
Långbrodalsvägen 46
125 32 Älvsjö
Telefon 08-647 12 60Organisationsnummer 802003-9205 

Equmenia Älvsjö (Personuppgiftsansvarig)
Långbrodalsvägen 46
125 32 Älvsjö
Telefon 08-647 12 60
Organisationsnummer: 802011-0592