Ett antal barn som håller hårt i ett rep drar i en dragkamp. Det första barnet har öppen mun och verkar ta i allt vad det kan.

Scout

Familjescouting

Älvsjökyrkans scoutkår välkomnar till familjescouting en lördag/månad.
Vi välkomnar barn 5-8 år i sällskap med en nära vuxen.

Familjescout är en verksamhet där barn och vuxen tillsammans får möta både utmaningar, aktiviteter och nya personer. Vi kommer att prova på olika delar av scouting såsom att tälja, elda, laga mat och bygga bo. Vi lär om naturen och hur vi är bra kompisar.

Aktiviteterna kommer att vara anpassade för barn i åldern 5-8 år tillsammans med en vuxen, men äldre och yngre syskon är också välkomna att vara med. Varje scoutmöte kommer att innehålla en samling, lek, aktiviteter och en avslutning där vi pratar om vad vi har upplevt under mötet.

Tid: Vi återkommer med vilka lördagar vi träffas under hösten 2023.
Plats: Vi samlas och avslutar alltid vid eller i närheten av Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46.
Kostnad: Medlems- och deltagaravgiften uppgår till 200 kr per person (gäller både barn och vuxen) dock max 500 kr per familj. Avgiften gäller för en termin. Genom att betala avgiften är du medlem i Equmenia Älvsjö och kan också delta i vår övriga verksamhet såsom barnkör och rollspelsverksamhet.
Anmälan: Anmälan sker på följande länk https://forms.gle/borCTntMSWxuEDLw8
Vi har ett begränsat antal platser och tillämpar intag i den ordning som anmälningarna har kommit in.

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att skicka e-post till scout@alvsjokyrkan.se 

Varmt välkomna! Erik, Fredrik och Linda

equmeniascout www.scouterna.se
Samarbete är något vi lär oss inom scouting.