Ett skyltfönster med ett klädrack fyllt av kläder på galjar.

Fasteutmaning 2022: Köpstopp på kläder och prylar

Fasteutmaningen 2022 nr 1: Köpstopp på kläder och prylar

I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. Det innebär att djur, natur och människor i andra länder och generationer får betala för det vi konsumerar. För att vi ska kunna nå FN:s mål om en hållbar konsumtion och produktion till 2030 behöver vi förändra våra konsumtionsmönster radikalt.

Korta fakta om klädernas miljöpåverkan

  • Inom EU är privat konsumtion av textilier den sektor som orsakar den fjärde största miljöbelastningen, efter mat, bostäder och transporter.
  • Bomull odlas på 2,4% av världens jordbruksmarker, men använder mer bekämpningsmedel än någon annan enskild gröda.
  • Varje år hamnar 500 000 ton mikroplaster i haven genom att vi tvättar syntetiska textilier (ex polyester, fleece, nylon). Det motsvarar 35% av de totala utsläppen av mikroplaster.
  • Varje sekund bränns eller dumpas motsvarande en lastbilslast med kläder.
  • 25% av alla kläder som produceras säljs aldrig.

Källa: rapport från Greenpeace Tyskland

Vad kan du göra?

  • Köp kläder mindre ofta. Använd det du redan har.
  • Laga kläder alternativt lämna in för lagning. Låt kläderna få längre livslängd.
  • Köp second hand i första hand. I andra hand miljömärkta kläder.

Grön kyrka och fasteutmaningen 2022

Älvsjökyrkan ansluter sig till Grön kyrka, du kan läsa mer om det och om årets fasteutmaning här. Har du någon fråga till gruppen för Grön kyrka kan du kontakta dem på info@alvsjokyrkan.se.