Grönsaker i många olika färger och former.

Fasteutmaning 2022:2 – Ät vegetariskt!

Klimatutmaning nr 2 – Ät vegetariskt!

Vad vi äter spelar roll

En tredjedel av våra hushålls klimatpåverkan kommer från maten och största delen från animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Att välja mer vegetabilier är det enklaste, och viktigaste, man kan göra för att äta mer klimatvänligt.

Varför är det miljö- och klimatsmart med mer vegetabilier?

En vegetarisk rätt har i genomsnitt hälften så stor klimatpåverkan som en kötträtt. Det beror på att uppfödning av köttdjur står för en mycket stor del av klimatutsläppen. Vi svenskar äter mycket kött, vilket varken är bra för miljön eller hälsan. Bönor, linser, kikärter och andra grövre grönsaker är klimatsmart, även om det har transporterats långt eller hittats i frysdisken.

Tabell över miljöpåverkan från mat: kött ligger i topp.

Vad kan vi göra för att minska klimat- och miljöpåverkan från maten?

  • Mer växtbaserat. Det som har störst betydelse för matens klimatpåverkan är vad vi väljer att äta. Vegetabiliska livsmedel har en lägre klimatpåverkan än kött. Därför är det klimatsmart att äta vegetariskt och veganskt.
  • Mer ekologiskt. Ekologisk matproduktion bidrar till den biologiska mångfalden och minskar spridningen av kemiska bekämpningsmedel.
  • Mindre och bättre kött. Betande djur kan bidra till miljönytta. Men den totala köttkonsumtionen behöver minska. Därför är det bra för klimatet att äta både mindre kött och kött från djur som får beta, ekologiskt eller svenskt naturbeteskött. 
  • Mindre matsvinn. Att slänga mindre mat vinner både miljön och plånboken på.

(Källa Naturskyddsföreningens hemsida.)


Grön kyrka och fasteutmaningen 2022

Älvsjökyrkan ansluter sig till Grön kyrka, du kan läsa mer om det och om årets fasteutmaning här. Har du någon fråga till gruppen för Grön kyrka kan du kontakta dem på info@alvsjokyrkan.se.