Bild på en väg med granar på vänster sida och ett berg i horisonte, med en blå himmel me moln ovanför.

Fasteutmaning 2022:3 – Avstå från att köra bil!

Avstå från att köra bil om det inte är nödvändigt!

Hur påverkar bilen miljön?

Bilar kommer aldrig att bli miljövänliga, de kommer bara påverka miljön mer eller mindre. Det handlar om buller, hårdgjorda ytor till vägar och parkeringsplatser, barriäreffekter när vägar dras genom naturen, hälsofarliga partiklar från däck och vägbanor och omfattande resursförbrukning till fordonen. Idag är det mest uppenbara problemet klimat- och hälsofarliga utsläpp från förbränningsmotorer. 

Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att minimera vägtrafikens miljöpåverkan genom att effektivisera bort transporter, använda bättre drivmedel och utveckla tekniken.

Hur mycket koldioxidutsläpp står vägtrafiken för?

Vägtransporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp.

En liter diesel ger 2,6 kg koldioxid och en liter bensin 2,3 kg koldioxid. En relativt bränslesnål bil släpper ut ca 120 g koldioxid/km. Medelbilisten kör ca 15000 km/år vilket alltså ger ett utsläpp på 1,8 ton/år.

En svensks genomsnittliga koldioxidutsläpp ligger på åtta ton koldioxid per år, om hela vår konsumtion räknas in. Det är tio gånger mer än vad som är hållbart. Redan till 2030 måste utsläppen globalt ned till 2,5 ton per person och år för att uppnå Parisavtalets mål. På sikt måste vi komma under 0,7 ton.

Hur bör transporterna utvecklas?

För att nå klimatmålen behöver vi göra flera saker. Dels behöver vi planera för och satsa på minskat transportberoende. Transporter som effektiviseras bort är naturligtvis bäst för miljön. De bilar vi kör behöver släppa ut så lite som möjligt, alltså fler elbilar och bilar med hållbara och fossilfria bränslen i tanken samt energisnålt körsätt.

Källa: Naturskyddsföreningens hemsida

Vill du läsa och lära dig mer om transporter och bilens påverkan kan du gå in på följande länk: https://www.wwf.se/earth-hour/bilen/


Grön kyrka och fasteutmaningen 2022

Älvsjökyrkan ansluter sig till Grön kyrka, du kan läsa mer om det och om årets fasteutmaning här. Har du någon fråga till gruppen för Grön kyrka kan du kontakta dem på info@alvsjokyrkan.se.