Klimatfastan 2024: Askonsdagen 14 februari – Påskafton 30 mars

Även i år vill vi uppmärksamma att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala uppvärmningen, det gäller individer likaväl som föreningar, kyrkor likaväl som företag och nationer.

Läs mer här https://alvsjokyrkan.se/gron-kyrka/